Príroda

Príroda

JASKYNE

Slovensko oplýva bohatstvom aj čo sa týka studenej krásy jaskýň. Mnoho z nich sú prístupné širokej verejnosti. V osade Tatranská Kotlina sa nachádza malá ale zaujímavá kvapľová Belianska jaskyňa Jednou z najznámejších jaskýň Slovenska je Dobšinská ľadová jaskyňa. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa na Slovensku s krásnymi ľadovými útvarmi. Nepochybne najkrajšou jaskyňou na Slovensku je Ochtinská aragonitová jaskyňa ktorá je zaradená do svetového prírodného dedičstva UNESCO. Morfologicky zaujímavá výzdoba pozostáva z fantastických tvarov aragnoitových kvetov a kryštalických útvarov. Ďalšie zaujímavé jaskyne v okolí sú Važecká jaskyňa, Gombasecká jaskyňa a Demänovská jaskyňa.


NÁRODNÉ PARKY

Našim najcennejším prírodným územím sú národné parky. Na ich územiach je totiž zachovaná príroda v svojej prirodzenej prapôvodnej podobe, zahrňujúc jedinečnú faunu a flóru. Najstarším národným parkom je Tatranský národný park TANAP.

Ďalším veľmi známym parkom je Národný park Nízke Tatry NAPANT, ktorý sa vyznačuje veľkým počtom jaskynných systémov, hlbokými lesnatými dolinami, bohatstvom lesnej flóry a fauny.

Pieninský národný park PIENAP je nádherné územie s jedinečným krasovým kaňonom Dunajca. K najväčším atrakciám parku patrí plavba plťou po Dunajci. Počas plavby môžete obdivovať nádherné krasové bralá a panenskú prírodu.

Jedným z najzachovalejších parkov je Národný park Slovenský raj. Ide o unikátny krasový horský reliéf s neopakovateľnými roklinami, náhornými planinami, pestrou faunou a flórou a jaskynným systémom. Centrom turizmu je Čingov, odkiaľ vedie náučný k najkrajším častiam parku.